Akciğer Kanseri ve Belirtileri

8 years ago 0 0 2206

Akciğerde başlayan kanserler, küçük hücreli olan ve küçük hücreli olmayan olarak ikiye ayrılır.Bu kanser tiplerinin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskop altındaki örüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilir. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Bu tipteki kansere bazen yulaf hücresi kanseri adı da verilir.  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır ancak daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması daha fazladır. Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Küçük hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır. Genellikle daha yavaş gelişir ve yayılır. 3 ana tipi vardır. Bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur. Akciğer Kanserinde Risk Elementleri Akciğerde kanserin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Çeşitli faktörler akciğer kanser oluşumunda rol oynayabilir. Yapılan araştırmalarda akciğer kanserinin bir çok nedeni ortaya çıkarılmıştır. Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir. Kanser bulaşıcı değildir ama bazı insanların akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerinden daha fazladır. AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİ VE BULGULARI Bitmek

Read more