Untitled-3

Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği’nin Amacı;
Derneğimiz, toplumu Onkoloji (Kanser) hakkında ve erken teşhisi ile ilgili bilgilendirme, maddi durumu iyi olmayan onkoloji hastalarına maddi (ayni ve nakdi) ve manevi olarak hertürlü yardımı yapmak, projeler yürütmek amacındadır.
Derneğimizi, dernekçe sürdürülecek çalışma faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak; kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edip, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar hazırlayarak bilgilendirme ve hastalara kaynak sağlamak amacındadır. Bu doküman ve yayınlardan olan dergimizi sizlerle buluşturduk.
Derneğimiz, üyeleri arasında insani münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak amacındadır.
Derneğimiz, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek amacındadır.
Kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak istiyoruz. Bu konuda her türlü projeye açık olduğumuzu siz değerli okuyucularımızla da paylaşmak istiyoruz.

2.7 9 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x